Nov 26

第四章 卦之阴阳 不指定

, 19/11/26 14:20 , 学习研究 » 闲讲系辞 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(1611) , Via 本站原创 | |
阳卦多阴,阴卦多阳,其故何也?阳卦奇,阴卦耦[ǒu,同偶]。
其德行何也?阳一君而二民,君子之道也。阴二君而一民,小人之道也。


Array
阳卦阴爻占多数,阴卦却阳爻占多数。原因何在?阳卦以(一阳)奇为主,阴卦以(一阴)耦为主。
它德行如何?阳卦一个国君,两个臣民(二民事一君),是君子之道。阴卦两个国君一个臣民,是小人之道。
Array
阳卦奇:阳卦是由一阳二阴,以一阳为主,故曰一阳为奇。
如:震(☳)、坎(☵)、艮(☶)
阴卦耦:历代有歧,先儒主要有三说:1.阴卦两阳,两阳为耦。2.阴卦以一阴为主,一阴为耦。3.阳为一画,阴为两画,阳卦共五画,阴卦共四画,五画为奇,四画为耦。
由下文“一君而二民”来看,2说比较合理。如:巽(☴)、离(☲)、兑(☱)

作者:@Everyday NetLog
地址:http://log.zhoz.com/read.php?804
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!

发表评论

昵称

网址

电邮

打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]