May 22

第十章 圣人四道 晴

, 19/05/22 19:13 , 学习研究 » 闲讲系辞 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(1341) , Via 本站原创 | |
第十章 圣人四道
《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。
是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响。无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此。参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。
非天下之至变,其孰能与于此。《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此。①
夫《易》,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务;唯神也,故不疾而速,不行而至。
子曰:「《易》有圣人之道四焉」者,此之谓也。②

Array
《易经》有圣人之道四:辞变象占。言论学说者推崇爻辞,行动者重视阴阳变化规律,制作器物时重视卦象的形象,用来预断吉凶时重视占卜。
因此,君子将要有所作为,将要有所行动,要深入研究卦爻辞中的见解,他所得到的答复好比敲击物体必然会有回响一样灵验,不管是远是近、幽隐精深的事情,都能知道未来事物的吉凶趋势。
如果不是天下最为精深的道理,谁能够达到这种程度!将天数和地数综合参考来寻求变化规律,将这些数字交错推演分析,能够与自然的变化规律相通,于是形成了能够体现天地变化的爻辞;极尽这些数字的变化,于是就确定了能够体现天下万事万物的卦象。
如果不是天下最精妙的变化,谁能够达到这种程度!《易经》本身没有思维,也无做为,它无声无响不妄动,但是一旦能领会它其中的思想并与它感应起来,就能通晓天下一切的道理!如果不是天下最神奇的东西,又怎么能够做到呢?
《易经》是圣人用来深入探求研究事物微妙之理的书。正因为深入(人心),所以能够与天下人的心志贯通;正因为微妙,所以能够成就天下的一切事务;正因为神妙,事情能没毛病并且能迅速完成,似不见其行而能到达。
孔子说:“‘《易经》的圣人之道的四个方面’,说的就是这个道理。”
【补】:
①  强调了,易经本身是无为的,需要人的主观能动性,自己去钻研感悟才能融会贯通。
②  归纳为:无思、无为、极深、研几,易经是对宇宙万物极深研几的结晶。

作者:@Everyday NetLog
地址:http://log.zhoz.com/read.php?795
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!

Tags: , ,
发表评论

昵称

网址

电邮

打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]